Fortis grupa

Trgovina
Trgovina

Prodaja na malo naftnih derivata, auto-plina, motornih ulja, auto-kozmetike, te maloprodaja i veleprodaja svih proizvoda grupacije...

Livnica AD Ljubija

livnicaLivnica sivog i obojenog liva osnovana je 1917.godine s namjerom da za potrebe održavanja strojeva u Rudniku željezne rude "Ljubija" i privrede okolnih mjesta lije sivi i obojeni liv. Kao dio rudnika smještena je u njegovom proizvodnom krugu i na toj lokaciji je ostala do danas. Svoju proizvodnju nije prekidala ni tokom II svjetskog rata ni tokom zadnjeg rata na Balkanu, ali su obim i struktura proizvodnje bili u potpunoj zavisnosti od političkih i ekonomskih prilika u okruženju.

Livnica je skoro cijelog svog vijeka bila remontnog karaktera i zadovoljavala je potrebe Rudnika u čijem se sastavu, kao posebna ekonomska cjelina nalazila sve do 1992. godine. Značajniji pokušaji modernizacije i usvajanje proizvoda koji će imati tržište na teritoriji bivše Jugoslavije učinjeni su u periodu od 1987. do 1992. godine a to su bili poklopci i slivnici. Livnica se u periodu od 1992. do 2001. god. transformisala u društveno preduzeće, zatim u državno i na kraju u akcionarsko društvo sa punim nazivom: Preduzeće Livnica sivog i obojenog liva, a. d. Ljubija.

Livnica Ad se bavi proizvodnjom-livenjem sivog liva, bronze i silumina za šta posjeduje svu potrebnu opremu.

Proizvodni program sivog liva sastoji se od standardne proizvodnje poklopaca i rešetki koje se izrađuju postupkom maloserijske proizvodnje. Proizvodnja rezervnih dijelova i ostalih pojedinačnih proizvoda izrađuje se na osnovu uzoraka ili modela po zahtjevu kupca.

 

Dokumenti

doc-iconPreuzmite kompletan cjenovnik proizvoda Livnice AD, Ljubija

cjenovnik 

Livnica AD Ljubija

Adresa:
27. juni br 17
79 000 Prijedor

e-mail:
livnica@fortisgroup.ba

Telefoni:

Telefon: +387 52 233 117
Fax: +387 52 233 917

Početna Članice Livnica AD Ljubija