Fortis grupa

Proizvodnja
Proizvodnja

Grupacija proizvodi  preko 150 proizvoda:  proizvodnja i isporuka betona i betonske galanterije, proizvodnja-livenje sivog liva, bronze i silumina, proizvodnja kamenih frakcija te proizvodnja, prodaja i ugradnja asfalta.

Industroprojekt AD

INDUSTROPROJEKT AD Prijedor je osnovan Rješenjem Skupštine opštine Prijedor u junu 1965. godine kao Urbanistički zavod Prijedor sa zadatkom da rješava urbanističko-komunalne probleme grada i opštine i upravlja opštinskim fondovima za te poslove.

Početkom 1969. godine nakon reorganizacije opštinskih organa uprave Urbanistički zavod počinje poslovati kao samostalna organizacija i proširuje svoju djelatnost, tako da osim urbanističke počinje izradu i investiciono-tehničke dokumentacije objekata društvenog standarda.

Godine 1989. god. počinje proces dioničke transformacije preduzeća, koji je okončan 2001. god. kada je INDUSTROPROJEKT, Prijedor registrovan kao akcionarsko društvo.

Djelatnost

  • prostorno i urbanističko planiranje - urbanističko projektovanje
  • komunalno i hidrograđevinsko projektovanje
  • projektovanje objekata društvenog standarda
  • inženjerske usluge u vezi sa izgradnjom
  • izrada studija i investicijskih programa

Danas Industroprojekt posjeduje licence izdate od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske kojima je ovlašten za izradu:

  • urbanističkih projekata
  • planova parcelacije
  • urbanističko-tehničkih uslova objekata za koje odobrenje za građenje izdaje opštinski organ uprave

Pored urbanističke dokumentacije Industroprojekt je ovlašten i za izradu tehničke dokumentacije - arhitektonska i konstruktivna faza za objekte za koje odobrenje za građenje izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i tehničke dokumentacije za objekte hidrogradnje i dijela tehničke dokumentacije  - arhitektonska, konstruktivna, hidrotehnička i mašinska faza za objekte za koje odobrenje za građenje izdaje opštinski organ uprave.

Ovdje možete preuzeti referentna lista preduzeća Industroprojekt AD.

 

Industroprojekt AD

Adresa:
Vožda Karađorđa 14
52000 Prijedor

E-mail:
industroprojekt@fortisgroup.ba

Telefon:
+387 52 232 645

 

Početna Članice Industroprojekt AD