Fortis grupa

Top spotlight
Građevinarstvo

Izgradnja i zaštita svih vrsta drumskih saobraćajnica, postavljanje i održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, svi poslovi iz oblasti niskogradnje.

Asfalt

Grupacija raspolaže sa 4 asfaltne baze koje se nalaze na sledećim lokacijama:

Ljubačevo, Banja Luka, preduzeće Kozaraputevi, asfaltna baza kapaciteta 120 t/h

Kamičani, Prijedor, preduzeće Prijedorputevi, asfaltna baza kapaciteta 105 t/h

Poljavnice, Novi Grad, preduzeće Japra, asfaltna baza kapaciteta 40 t/h

Vojkovići, Ilidža, preduzeće Ilidžaputevi, asfaltna baza kapaciteta 130 t/h

R.br

Naziv proizvoda

1 Asfaltna masa     AB 0/8
2 Asfaltna masa    AB 0/11
3 Asfaltna masa    AB 0/16
4 Asfaltna masa BNHS 16
5 Asfaltna masa BNS 22
6 Asfaltna masa BNS 32
7 Asfaltna masa AB 8 S
8 Asfaltna masa AB 11 S
9 Asfaltna masa AB 16 S

 
Početna Proizvodi Asfalt