Fortis grupa

Proizvodnja
Proizvodnja

Grupacija proizvodi  preko 150 proizvoda:  proizvodnja i isporuka betona i betonske galanterije, proizvodnja-livenje sivog liva, bronze i silumina, proizvodnja kamenih frakcija te proizvodnja, prodaja i ugradnja asfalta.

Radovi redovnog i zimskog održavanja i zaštite puteva i autoputeva na teritoriji Republike Srpske

 Potpisom ugovora sa Javnim preduzećem Autoputevi Republike Srpske Prijedorputevi Ad su 2012 godine počeli sa izvođenjem radova redovnog i zimskog održavanja autoputa i pripadajućih objekata na dionici Gradiška - Banja Luka. Za održavanje i zaštitu puteva i objekata na putevima u Republici Srpskoj na oblasti broj 1 brine se konzorcij Prijedorputevi Ad i Kozaraputevi AD.

Punktovi za održavanje regionalnih i magistralnih puteva smješteni su širom teritorija održavanja. Centralni punktovi su smješteni na lokaciji Tunjice bb, Banja Luka, objekat Kozaraputevi i objekat Prijedorputevi, Prijedor, prema regionalnoj pripadnosti.

Ozbiljnim pristupom članice Fortis Grupe sačinjavaju dio porodice preduzeća koja svojim radom doprinose očuvanju bezbjednosti u saobraćaju i vode brigu o stanju naših puteva, sve u cilju maksimalne sigurnosti građana Republike Srpske i ostalih lica koja koriste naše puteve.

 
Početna O nama Vijesti Radovi redovnog i zimskog održavanja i zaštite puteva i autoputeva na teritoriji Republike Srpske