Fortis grupa

Trgovina
Trgovina

Prodaja na malo naftnih derivata, auto-plina, motornih ulja, auto-kozmetike, te maloprodaja i veleprodaja svih proizvoda grupacije...

Beton

Grupacija raspolaže sa 4 betonare koje se nalaze na sledećim lokacijama:

Ducipolje, Banja Luka, preduzeće Kozaraputevi, betonara Mirošljević Mix

Orlovci, Prijedor, preduzeće Prijedorputevi,

Blatna, Novi Grad, preduzeće Japra,

Vojkovići, Sarajevo, preduzeće Ilidžaputevi,

R.br.

Naziv proizvoda

BETON 0-32

1

2

3

4

5

6

Beton MB 15

Beton MB 20

Beton MB 25

Beton MB 30

Beton MB 35

Beton MB 40

BETON 0-16

1

2

3

4

5

6

Beton MB 15

Beton MB 20

Beton MB 25

Beton MB 30

Beton MB 35

Beton MB 40

PUMPANI BETON

1

2

3

Beton MB 25P (0-16)

Beton MB 30P (0-16)

Beton MB 35P (0-16)

 
Početna Proizvodi Beton