Fortis grupa

Proizvodnja
Proizvodnja

Grupacija proizvodi  preko 150 proizvoda:  proizvodnja i isporuka betona i betonske galanterije, proizvodnja-livenje sivog liva, bronze i silumina, proizvodnja kamenih frakcija te proizvodnja, prodaja i ugradnja asfalta.

Kameni agregat

Grupacija raspolaže sa 5 kamenoloma koje se nalaze na sledećim lokacijama:

Ljubačevo, Banja Luka, preduzeće Kozaraputevi, kamenolom krečnjaka

Derviš Kula, Novi Grad, kamenolom krečnjaka

Blatna, Novi Grad, kamenolom dolomite

Petkovac, Novi Grad, kamenolom sirovog gipsa

Svodna, Prijedor, kamenolom dolomita

R.br.

Naziv proizvoda

KAMENI AGREGAT

1

2

3

4

5

6

7

Agregat 0-2 mm

Agregat 2-4 mm

Agregat 0-4 mm

Agregat 4-8 mm

Agregat 8-16 mm

Agregat 16-32 mm

Agregat mješavina

TAMPON

8

9

10

Tampon 0-32

Tampon 0-60

Tampon 0-150

LOMLJENI KAMEN

11

12

Lomljeni kamen - rovni

Lomljeni kamen - birani

NASIPNI MATERIJAL

13

14

Nasipni materijal

Otpadni material

Mikronizirani krečnjak i dolomit


U novije vrijeme sve je veća  potražnja  za mikroniziranim krečnjakom i dolomitom s obzirom da se isti koriste za poboljšanje kvaliteta zemljišta, a posebno kada govorimo o ekološkom uzgoj bilja i ishrani stoke na bazi prirodnih tvari. U isto vrijeme nema potrebe za korištenjem vještačkih đubriva koja su znatno skuplja od prirodnih materija.
Naime, preduzeće Japra AD je i u širem okruženju poznato kao jedino koje istovremeno posjeduje i kvalitetnu sirovinu i tehnološku opremljenost koja omogućava dobijanje zrna mikronskih veličina. Kvalitet  i granulacija se redovito  prati u sopstvenoj laboratoriji, kao i od strane ovlaštenih instituta, tako da za sve proizvode posjedujemo certifikate o kvalitetu. Sve je više interesa za takvom vrstom proizvoda, kako u BiH, tako i zemalja u okruženju  i dalje (Hrvatska, Holandija itd).

S tim u vezi preduzeće Japra Ad je predstavilo tržištu dva proizvoda:

 

KALCIT - stočna kreda, pakovano u vreće po 25 kg

Slika1496Koristi se sa namjerom neutralizacije i aktivacije kiselih zemljišta kao fino granulirani pripravak (granulacija 0-1 mm) koji se raspodjeli po tlu standardnim raspršivačima za razbacivanje gnojiva, a na manjim radnim površinama moguće je raspodjelu napraviti ručno. Osim što popravlja sastav tla i smanjuje kiselost, ovaj proizvod reguliše vlažnost tla i povećava otpornost tla na sušu. Koristi se kao dodatak stočnoj hrani (krupna stoka, perad, kućni ljubimci itd.) zbog bogatog sadržaja kalcijuma.

 

KALCIT - mikronizirani krečnjak, pakovano u vreće po 25 kg

Slika1495Koristi se i za folijarnu prihranu biljaka prskanjem po listovima u obliku magle. Za to je neophodan granulometrijski sastav od 0.025 mm. Time se dobija povećanje prinosa, veći plodovi, produženo vrijeme skladištenja plodova, smanjuje potrebe biljke za vodom, smanjuje potrebe za skupim pesticidima itd.

 

Proizvodi su 100% prirodni i neškodljivi za ljude i životinje.


KREČNJAK:  kalcijum karbonat, bogat kalcitom, hemijskog sastava

Ispitivana         Srednji
komponenta     sadržaj

Cao                     53,24
MgO                      1,31
Al2O3                   0,66
Fe2O3                  0,30
Na2O                    0,26
SiO2                      1,42
K2O                       0,14
SO3                       0,18
CO2                     42,86
CaCO3                 95,13

DOLOMIT: kalcijum-magnezijum karbonat, hemijskog sastava

Ispitivana            Srednji
komponenta        sadržaj

Mgo                      30,58
Cao                       20,97
Al2O3                    0,92
Fe2O3                   0,08
Na2O                     0,26
SiO2                       0,68
P2O5                     0,09
K2O                       0,06
Suk                        0,006
G.Ž.                     45,28

Oba proizvoda su u granulaciji od:

griz:                            od 0,1 do 1 mm

kameno brašno:       od 25,50,90 i 200 mikrona

Ovi proizvodi se mogu dobiti u rinfuzi i pakovano u vreće 30,40 kg i džambo vreće od 1 t (na paletama). Za iste posjedujemo transportna sredstva i sve dozvole za izvoz.

OSTALI PROIZVODI

  • griz za staklarsku industriju 0,2-1,0mm,
  • filer 0-0,09 mm koji se koristi u proizvodnji asfalta,
  • dolomal hidraulično vezivo za zidanje i malterisanje,
  • mikronizirana punila 0-0,025 i 0-0,050 mm
  • proizvodnja suvih mješavina: mašinski malter, glet mase, fasade, poludisperzije, građevinska ljepila
  • proizvodnja sirovog gipsa
 
Početna Proizvodi Kameni agregat