Fortis grupa

Proizvodnja
Proizvodnja

Grupacija proizvodi  preko 150 proizvoda:  proizvodnja i isporuka betona i betonske galanterije, proizvodnja-livenje sivog liva, bronze i silumina, proizvodnja kamenih frakcija te proizvodnja, prodaja i ugradnja asfalta.

Za voćare i poljoprivrednike: koristite prirodno, uštedite i povećajte rezultate

Novo u preduzeću Japra AD – za voćare i poljoprivrednike – mikronizirani krečnjak vrhunske čistoće. Proizvod koji nije skup, ekološki je prihvatljiv i garantovano povećava prinose u poljoprivredi.

vocnjak tretiran krecnjakomU skladu sa sve većom potražnjom za krečnjakom visoke čistoće, čija je namjena kalcifikacija kiselih i "izrađenih" zemljišta, te povećanje prinosa na istim, preduzeće Japra je napravilo proizvod koji odgovara zahtjevima kvaliteta. Potvrda rezultata rada je dobijena ispitivanjem u Poljoprivrednom Institutu u Banjoj Luci. Rezultat ispitivanja je više nego obećavajući u smislu povećanja prinosa, te je preduzeće u tom smislu izradilo i atest. 

Naime, kalcifikacija zemljišta je kulturna mjera kojoj je cilj da kiselo zemljište preobrati u slabo kiselo i normalno. Ovaj zadatak se postiže unošenjem kreča u zemljište. Pri određivanju potrebne količine kreča treba uzeti u obzir mehanički sastav zemljišta, prisustvo organske materije i podnošljivost kulturnih biljaka prema kreču. Sredstva za kalcifikaciju su fino samljeven kalcijum-karbonat, laporac, pečeni kreč, gašeni kreč, saturacioni mulj i druga sredstva.

Japra ad raspolaže krečnjakom vrhunske čistoće i visokog sadržaja CaCO3, koji je idealan za pomenutu namjenu. Naime, da bi učinak krečnjaka za kalcifikaciju zemljišta bio veći, neophodno je da se isti melje  na veličinu čestica do 1 mm, a za šta naše preduzeće posjeduje mlin čiji je kapacitet više nego dovoljan za sve količine. Sam proizvod je pakovan u džambo vreće od 1-1,5 t.

Pomenuti proizvod se već godinama plasira na tržište zapadne Evrope, a u zadnje vrijeme i u Hrvatsku, jer su ekološki standardi u EU veoma visoki i rigorozni i ne dopuštaju prekomjernu upotrebu vještačkog đubriva.

Korak dalje je proizvodnja mikroniziranog krečnjaka (samljeven na veličinu čestica do 25 mikrona), a koji se koristi kao dodatak za ishranu domaćih životinja i kućnih ljubimaca, kao i za tretiranje bilja preko listova. On se pakuje po želji kupaca, a standardno u vreće od 30 kg.

Koristimo naše i zdravo! Da li su hemijska, vještačka rješenja ono što želimo dati našoj djeci? Vratimo se prirodi.

 
Početna O nama Vijesti Za voćare i poljoprivrednike: koristite prirodno, uštedite i povećajte rezultate