Fortis grupa

Trgovina
Trgovina

Prodaja na malo naftnih derivata, auto-plina, motornih ulja, auto-kozmetike, te maloprodaja i veleprodaja svih proizvoda grupacije...

Proizvodi

Betonski proizvodi

japra

Preduzeće Japra AD proizvodi preko 150 vrsta betonskih proizvoda na lokaciji Blatna, Novi Grad
(svi proizvodi su dostupni na svim lokacijama preduzeća Grupacije):

Opširnije...
 

Kameni agregat

Grupacija raspolaže sa 5 kamenoloma koje se nalaze na sledećim lokacijama:

Ljubačevo, Banja Luka, preduzeće Kozaraputevi, kamenolom krečnjaka

Derviš Kula, Novi Grad, kamenolom krečnjaka

Blatna, Novi Grad, kamenolom dolomite

Petkovac, Novi Grad, kamenolom sirovog gipsa

Svodna, Prijedor, kamenolom dolomita

Opširnije...
 

Beton

Grupacija raspolaže sa 4 betonare koje se nalaze na sledećim lokacijama:

Ducipolje, Banja Luka, preduzeće Kozaraputevi, betonara Mirošljević Mix

Orlovci, Prijedor, preduzeće Prijedorputevi,

Blatna, Novi Grad, preduzeće Japra,

Vojkovići, Sarajevo, preduzeće Ilidžaputevi,

Opširnije...
 

Asfalt

Grupacija raspolaže sa 4 asfaltne baze koje se nalaze na sledećim lokacijama:

Ljubačevo, Banja Luka, preduzeće Kozaraputevi, asfaltna baza kapaciteta 120 t/h

Kamičani, Prijedor, preduzeće Prijedorputevi, asfaltna baza kapaciteta 105 t/h

Poljavnice, Novi Grad, preduzeće Japra, asfaltna baza kapaciteta 40 t/h

Vojkovići, Ilidža, preduzeće Ilidžaputevi, asfaltna baza kapaciteta 130 t/h

Opširnije...
 

Proizvodi Livnice

sam-18

Livnica Ad Ljubija proizvodi sve vrste odliva na lokaciji Ljubija:

(svi proizvodi su dostupni na svim lokacijama preduzeća Grupacije)

ODLIVCI SIVOG LIVA

Odlivci sivog liva su kvaliteta SI 18-22 u težinama od 0,5 kg/kom. do maksimalno 500 kg/kom. unutar tih kvalitetnih i težinskih raspona izrađuju se svi mogući proizvodi po zahtjevu kupca (dijelova mašina i sklopova), a po osnovu uzoraka i modela.

Opširnije...
 
Početna Proizvodi